CENTRAL OFFICE 
Prema Gopalan, Director
Swayam Shikshan Prayog
58, CVOD Jain High School, 84, Samuel Street,
Dongri,  Mumbai 400 009 India.
Tel: +91-22-3780730 ,3719995 8593510 (Home) Mobile: 09821413246
Tel/Fax: +91-22-3700853 Email: (Office) [email protected] [email protected], [email protected].

SWAYAM SHIKSHAN PRAYOG  - FIELD CENTRES

26/699 Jikirey Building, Samarth Nagar, Osmanabad, Maharashtra.
Tel: (02472)-24210.
5640/352 Shiddiqi Building, Kailashnagar, Latur, Maharashtra - 413 531.
Tel: (02382)-21713.
Khandare Nivas, Vankatesh Colony, Shankar Nagar, Amravati. Maharashtra.
Tel: (0721)-677030.
Viraj Vatika Apartment, 702, 7th Floor, Ravapar Road, Morbi, Gujarat-
363 64.
Tel: (02822)-31209.
Jainwadi, Ekts Nagar, Near Adra Office, Rapar, Gujarat Tel: (02830)-21540.
Ashtavinayak Complex, Gokul Nagar, Opp. Masare Hospital, Nanded,
Maharashtra.  Tel: (02462)-47487.Contact Us at: [email protected]
Swayam Shikshan Prayog,  58 CVOD Jain High School,  84 Samuel Street,  Dongiri,  Mumbai - 400 009.
Tel: + 91 22 370 0853/ 378 0730  Tel/FAX: + 91 22 371 9995.